Utbildning


Anne-Lie har genomgått följande steg inom AyurVeda: 

Steg 1-2 under 2006 

Steg 3-5 under 2007 och 2008 

Steg 6-7 Januari 2009 

Steg 8-9 september 2009


Steg 10 Juni 2010, Numera diplomerad Ayurvedisk hälsorådgivare.

 

Våren 2012 Vidareutbildning Marmabehandling samt Facelift

 

Lärare steg 1-5 Susanne Montelius, Gränna 

Lärare steg 6-10, samt vidareutb Lena Nilsson, Varberg